Triết lí giáo dục của UNESCO

Triết lí giáo dục của UNESCO

Ngày đăng: 27/06/2023 03:26 PM

  Triết lý giáo dục của UNESCO là một tầm nhìn toàn cầu về giáo dục, nhằm khuyến khích sự phát triển và hòa nhập của các quốc gia trên thế giới. Theo triết lí này, giáo dục không chỉ là việc truyền đạt kiến thức mà còn là một công cụ quan trọng để thúc đẩy sự phát triển cá nhân và xã hội, đồng thời đóng góp vào mục tiêu xây dựng một thế giới bền vững và hòa bình. Cụ thể:

   

  1. Học để biết: Giáo dục không chỉ đào tạo kiến thức mà còn khuyến khích sự hiểu biết và nhận thức về thế giới xung quanh.

  2. Học để làm việc: Giáo dục cung cấp cho học sinh kỹ năng và năng lực cần thiết để tham gia vào thị trường lao động và đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội.

  3. Học để chung sống: Giáo dục hướng tới việc hướng dẫn cách cư xử trong cuộc sống hàng ngày, kỹ năng sống, sự tôn trọng và hòa nhập với cộng đồng.

  4. Học để khẳng định mình: Giáo dục không chỉ là việc truyền đạt kiến thức mà còn khuyến khích sự phát triển cá nhân, tự tin và khả năng tự chủ của học sinh.

   

  Các nguyên tắc và mục tiêu của triết lí giáo dục của UNESCO bao gồm sự tích cực, bền vững, đa dạng văn hóa, công bằng, tư duy sáng tạo, phát triển kỹ năng sống, tôn trọng quyền con người, hòa nhập toàn cầu, xây dựng hòa bình và phát triển bền vững. Điều này thể hiện sự cam kết của UNESCO đối với việc cung cấp một môi trường giáo dục chất lượng và bao quát, giúp tất cả mọi người có cơ hội tiếp cận và hưởng lợi từ giáo dục, không phân biệt dân tộc, tôn giáo hay địa lý.

   

  Chia sẻ:

  Words Academy