Kĩ năng ngôn ngữ

Kĩ năng ngôn ngữ

Ngày đăng: 20/06/2023 02:40 PM

  •    Ngôn từ trong diễn thuyết
  •    Ngôn từ trong biên soạn nội dung
  •    Viết để chữa lành
  •    MC kid - đánh thức tư duy ngôn ngữ
  •    MC teen - tự tin tỏa sáng
  •    MC song ngữ 
  •    Tiếng Việt cho người nước ngoài
  •    Bộ kĩ năng thực hành ngôn ngữ viết
  •    Bộ kĩ năng thực hành ngôn ngữ nói


   

  Chia sẻ:

  Words Academy
  0