Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Ngôn từ mở ra thế giới của bạn

Words Academy

Tính khoa học

Đảm bảo độ chuẩn xác, cụ thể, rõ ràng về mặt học thuật. Đảm bảo tiêu chí: Khoa học phục vụ cho đời sống.
Words Academy

Tính tích cực

Nhân sự của Học viện Ngôn từ luôn xử lí mọi việc bằng tư duy tích cực, hướng tới rèn luyện tư duy tích cực cho mỗi học viên.
Words Academy

Tính chính trực

Tuân theo các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách chính trực.
Words Academy

Tính tôn trọng

Tôn trọng bản thân, Tôn trọng đồng nghiệp, Tôn trọng tổ chức, Tôn trọng đối tác, Tôn trọng học viên, Hợp tác trong sự tôn trọng.
Words Academy

Tính bản sắc

Chương trình đào tạo hướng đến việc phát huy bản sắc riêng của người học.
Words Academy