Lễ tốt nghiệp khóa Ngôn từ trong Diễn thuyết

Hình ảnh Lễ tốt nghiệp Khóa học NGÔN TỪ TRONG DIỄN THUYẾT K01 và K02, diễn ra ngày 24/5/2020 tại […]

28/05/2020